Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

 1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

 a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.

Như vậy: Thuế GTGT thuộc loại kê khai theo tháng -> Nếu DN đáp ứng các tiêu chí dưới đây thì được lựa chọn khai theo quý.

Điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý:

1. Tiêu chí khai thuế GTGT theo quý: 

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

 a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

 -> Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

 a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

 b) Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

c) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

d) Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

KẾT LUẬN:

1. Nếu là Doanh nghiệp đang hoạt động:

– Nếu có Doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống => Thì được kê khai khai thuế GTGT theo quý.

– Nếu có Doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ => Phải kê khai thuế GTGT theo tháng.

– Trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

– Trường hợp DN đang thực hiện kê khai theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 30/1 của năm bắt đầu khai theo quý. -> Nếu không gửi văn bản đề nghị thì tiếp tục kê khai theo tháng.

2, Nếu là Doanh nghiệp mới thành lập: 

– Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý.

-> Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

– Và sẽ thực hiện ổn định trong năm dương lịch đó.

Ví dụ Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý: 

– Công ty A bắt đầu hoạt động kinh doanh từ tháng 8/2022 thì năm 2022, 2023 doanh nghiệp được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý.

 -> Do năm 2022 hoạt động chưa đủ 12 tháng -> Nên Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2023 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2024 thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý.

Quý vị có nhu cầu sử dụng phần mềm nhân sự , máy chấm công , phần mềm chấm công, phần mềm tính lương, lắp đặt máy chấm công , sửa chữa máy chấm công , phần mềm kiểm xưởng, phần mềm tính lương tốt nhất, phần mềm chấm công tốt nhất cho doanh nghiệp, công ty, cửa hàng, nhà máy,….hãy liên hệ với phanmemtinhluong.net theo số hotline 02822.112.342 để được tư vấn các giải pháp hiệu quả tốt nhất.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN

  • Add: 24 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình

  • Hotline/Tel: 02822.112.342 – 0903.222.603

  • Email: anhtu@hoasonit.com

  • Website: phanmemtinhluong.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *