Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi giúp bạn trả lời mọi câu hỏi của bạn. Hãy gõ vào dưới đây để tìm câu trả lời bạn cần

Hướng dẫn Phân hệ chấm công
Xem | Tải xuống

Hướng Dẫn Phân Hệ Tính Lương
Xem | Tải xuống

Hướng Dẫn Cài Đặt HRAD trên Máy Chủ
Xem | Tải xuống

Hướng Dẫn Cài Đặt HRAD trên Máy Con Client
Xem | Tải xuống

Hướng Dẫn Tạo Dữ Liệu Phần Mềm HRAD
Xem | Tải xuống

Hướng Dẫn Gỡ Bỏ Phần Mềm HRAD
Xem | Tải xuống