BẢNG GIÁ PHẦN MỀM NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG HRAD ENTERPRISE

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG HRAD ENTERPRISE 2023

(*CHÍNH SÁCH THANH TOÁN TỪ 01/05/2023: THANH TOÁN 30% KÝ HỢP ĐỒNG VÀ HOÀN TẤT SAU NGHIỆM THU )

Chức Năng

Basic

Liên Hệ
02822.112.342

Business

Liên Hệ
02822.112.342

Enterprise

Liên Hệ
02822.112.342

PAYROLL

Liên Hệ
02822.112.342
MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TÍNH NĂNG CƠ BẢN KHỐI VĂN PHÒNG, NHÀ HÀNG, CỬA HÀNG KHỐI SẢN XUẤT, XÂY DỰNG,  NHIỀU CHI NHÁNH KHỐI SẢN XUẤT
Quản Lý Thông Tin Nhân Viên[Xem]
Khai Báo Ca Làm Việc
Tải Dữ Liệu Giờ Chấm Công Về Phần Mềm[Xem]
Tính Ra Giờ Công Chi Tiết Mỗi Ngày[Xem]
Báo Cáo Giờ Công Của Tháng[Xem]
Bảng Chấm Công Tính Lương [Xem]
Tra Cứu Giờ Chấm Công[Xem]
Bảng Kê Giờ Chấm Vào Chấm Về[Xem]
Tải Dữ Liệu Chấm Công Tự Động[Xem]
Báo Người Vắng, Đi Muộn Về Sớm [Xem]
Báo Cáo Suất Cơm[Xem]
Đồng Bộ Vân Tay Trên Hệ Thống[Xem]
Đăng Ký Vân Tay Từ Xa[Xem]
Nhận Diện Ca Đêm
Cài Đặt Chế Độ Thai Sản, Sinh Nở[Xem]
Phân Công Ca Cho NHÓM KÍP Làm Việc[Xem]
Luân Chuyển Nhân Viên Bộ Phận, Chi Nhánh [Xem]
KHAI BÁO LƯƠNG HỢP ĐỒNG, THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC TĂNG LƯƠNG
KHAI BÁO CÁC KHOẢN TÍNH LƯƠNG, TÍNH PHỤ CẤP, BẢO HIỂM
NHẬP KHẨU CÁC KHOẢN TIỀN THƯỞNG, GIẢM TRỪ QUẢN LÝ EXCEL
XUẤT BẢNG TÍNH TIỀN LƯƠNG[Xem]
XUẤT PHIẾU LƯƠNG[Xem]
Số Máy Tính Sử Dụng  1 2 5 5
Số Máy Chấm Công

Kết Nối

( +200K/MCC Mới)

 2

5 Unlimited Unlimited
Thời Gian Hỗ Trợ Và Cập Nhật Miễn Phí  Life – Time Life – Time Life – Time Life – Time

GIÁ TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO CÔNG NHÂN(NHÂN VIÊN) KHÔNG ĐI LÀM : 2.000.000 vnđ

TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO SINH NHẬT NHÂN VIÊN : 2.000.000 vnđ

TÍNH NĂNG LẬP BẢNG CHẤM CÔNG SỐ LIỆU ẢO KHAI BÁO CHO KHÁCH HÀNG BÊN NGOÀI : 10.000.000 vnđ

THÔNG TIN NỀN TẢNG  PHẦN MỀM

Ngôn ngữ SYSBASE POWERBUILDER 12.5

Hệ cơ sở dữ liệu Oracle 11 Express (miễn phí bản quyền)

Máy chủ dữ liệu cấu hình tối thiểu Core I3, Ram 4G, HDD trống 6Gb