Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài 2023

Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

– Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất 20%

Trường hợp không tách riêng được thu nhập tại VN và nước ngoài:

– Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thực hiện theo công thức sau:

a) Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam: 

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam.

b) Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam: 

– Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam tại điểm a, b nêu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động.

Trách nhiệm của DN Việt Nam khi trả lương cho người nước ngoài (Cá nhân không cư trú)

 Thu nhập của cá nhân không cư trú:

 – Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập.

 -> Số thuế phải khấu trừ được xác định theo hướng dẫn trên.

Thời hạn kê khai thuế TNCN cá nhân không cư trú

Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC:

3. Khai thuế, nộp thuế:

 a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

a.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm: cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài; cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng được trả từ nước ngoài; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng chưa khấu thuế trừ.

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài cư trú

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài cư trú:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

– Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Trong đó:

+ Các khoản giảm trừ gồm: (1) giảm trừ gia cảnh; (2) giảm trừ đối với các khoản đống bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện; (3) giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học;

+ Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập  – Các khoản được miễn thuế

+ Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Kỳ tính thuế đối với người nước ngoài cư trú:

Người nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ áp dụng kỳ tính thuế theo năm.

  • Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch.

  • Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Ví dụ: Bà Beatrix là chuyên gia người nước ngoài được cử sang công ty A tại Việt Nam làm việc lần đầu từ 30/7/2023. Tính đến 31/12/2023, bà ở Việt Nam 130 ngày. Sang năm 2023, từ 1/1 đến 1/4 bà Beatrix có mặt tại Việt Nam tổng cộng 60 ngày.

Căn cứ vào quy định ở trên:

  • Kỳ tính thuế đầu tiên của bà Beatrix được xác định từ ngày 30/7/2023 đến hết ngày 30/7/2024.

  • Kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Quý vị có nhu cầu sử dụng phần mềm nhân sự , máy chấm công , phần mềm chấm công, phần mềm tính lương, lắp đặt máy chấm công , sửa chữa máy chấm công , phần mềm kiểm xưởng, phần mềm tính lương tốt nhất, phần mềm chấm công tốt nhất cho doanh nghiệp, công ty, cửa hàng, nhà máy,….hãy liên hệ với phanmemtinhluong.net theo số hotline 02822.112.342 để được tư vấn các giải pháp hiệu quả tốt nhất.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN

  • Add: 24 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình

  • Hotline/Tel: 02822.112.342 – 0903.222.603

  • Email: anhtu@hoasonit.com

  • Website: phanmemtinhluong.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *